Ergon jistě najdete Kde Ergon najdete?;
pozadí odkaz na Kontakt.html
 
obrázek tlačítko odkaz O nás odkaz Ergon HOME
obrázek tlačítko Aktuality odkaz Aktuality
obrázek tlačítko Nabídka firmám odkaz Firmy.html
obrázek tlačítko Fotogalerie odkaz Fotogalerie.html
obrázek tlačítko Poradna Ergon
obrázek tlačítko Kontakt Ergon odkaz Kontakt Ergon

 Poradna ERGON

        Poradna Ergon poskytuje odborné sociální poradenství pro občany města Třinec, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci z důvodu zadluženosti a navazujících sociálních problémů (problematika bydlení, zaměstnanosti apod.). Zároveň poradna podporuje občany v tom, aby znali svá práva a povinnosti, uměli je uplatňovat a znali dostupné podpůrné služby, které jim pomohou řešit jejich životní situaci.

Činnost Poradny ERGON je spolufinancována:
    • Moravskoslezským krajem z Programu na podporu poskytování sociálních služeb
    • městem Třinec - Dotační program na podporu projektů v sociální oblasti ve městě Třinci

  Kontakty :

Vedoucí služby:   Mgr. Stanislava Valášková    mob.č.: 734 863 270  
Soc. pracovnice:    Bc. Kateřina Kundĺová     mob.č.: 734 692 217  
Soc. pracovnice:    Mgr. Alena Kostková     mob.č.: 734 692 216  
Právníčka:   Mgr. Patricie Filipková  
E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
.
adresa poradny: (mapa)
Poradna Ergon Provozní doba:
Poštovní 445 Po: 12 - 16
739 61 Třinec - St.Město Čt:  10 - 14
(budova GVUZD na autobusovém nádraží)
telefonické poradenství na tel. 734 692 216 Út:  9 - 12

Linka na konci dokum

 


       Poradna Ergon v Třinci poskytuje ambulantní službu odborného sociálního poradenství podle § 37 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
       V rámci odborného sociálního poradenství není s uživatelem služby uzavírána písemná smlouva, pokud si ji uživatel výslovně nevyžádá. Služba je tedy poskytována na základě nepsané dohody.

Služba obsahuje tyto základní činnosti:

•    Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (poskytnutí uživatelům informací a kontaktů navazujících služeb – občanské poradny, manželské poradny, zdravotní pojišťovny, úřady práce, lékaři – psychologové, policie, další úřady, soudy a jiné).
•    Sociálně terapeutické činnosti (poskytování poradenství v oblasti orientace v sociálních systémech a práva. Sociální poradenství – rozhovor se sociálním pracovníkem. Právní poradenství – konzultace s právníkem).
•    Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (poskytnutí uživatelům informací, rad, případně další pomoci v prostorách poradny – jako je poskytnutí vzorů podání, pomoc při sepsání žádosti, vyhledávání informací na internetových stránkách, telefonování ve prospěch uživatele na různé instituce. Pomoc vychází z individuálních potřeb osoby).

Poslání poradny Ergon:

       Posláním poradny Ergon je poskytování odborných rad a informací všem lidem, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci z důvodu zadluženosti a navazujících sociálních problémech (jako je problematika bydlení, pracovně právní vztahy a zaměstnanost, rodinné a mezilidské vztahy, majetkoprávní vztahy a náhrada školy a občanské soudní řízení) nebo lidem, jimž taková situace hrozí a neumějí ji řešit vlastními silami.
       Pomáháme uživatelům uvědomit si vlastní situaci a objasnit jim svá práva a povinnosti tak, aby je uměli uplatňovat.
       Svou práci zaměřujeme také na to, aby jednotlivci byli schopni vyjádřit své potřeby, hájit své oprávněné zájmy, a hlavně aby realizovali řešení problémů na základě vlastního rozhodnutí.

Cíle poradny:

•    Zprostředkovat uživatelům rady a aktuální informace k řešení jejich nepříznivé sociální situace.
•    Pomáhat jednotlivcům zorientovat se ve svých problémech, nabízet možná řešení a vést je k samostatnému rozhodování.
•    Podporovat uživatele v tom, aby znali svá práva a povinnosti, uměli vyjádřit své potřeby a hájit své oprávněné zájmy.

Zásady poskytované sociální služby:

Nestrannost - poradna přijímá každého člověka, který spadá do cílové skupiny uživatelů poradny, bez jakékoli předpojatosti a předsudků
Diskrétnost – uživatel služby může vystupovat anonymně, zaměstnanci poradny Ergon zachovávají mlčenlivost ve vztahu s uživatelem. Nic, co se v poradně dozví od zájemce o službu či uživatele služby, včetně informace o tom, že poradnu navštívil, nebude bez jeho písemného „Souhlasu se zpracováním osobních údajů“, předáno nikomu mimo poradnu. Poradna není vázána mlčenlivostí v případech, kdy jednání uživatele je v rozporu s platnými právními předpisy - „povinnost oznámení a překážení trestního činu ve smyslu ustanovení § 367 a § 368 Trestního zákona“. Konzultace s Vámi probíhají v uzavřené místnosti se dvěma zaměstnanci (tj. se sociální pracovnici a právničkou) bez přítomnosti dalších osob.
Bezplatnost – služba poradenství je poskytována bezplatně
Respektování – poradna respektuje a dbá na dodržování práv uživatelů, respektuje právo uživatele na informace, na vyjádření svých potřeb, přání, názorů, postojů, rozhodnutí a další.
Pravdivost a ucelenost poskytovaných informací – pracovník poradenství poskytuje uživateli pravdivé a ucelené informace odpovídající jeho skutečným potřebám.
Dobrovolnost – služby poskytujeme na základě dobrovolnosti. Nikoho nepřesvědčujeme, aby poradnu navštívil, neposíláme žádná doporučení ani pozvánky. V průběhu poradenství může uživatel spolupráci kdykoli ukončit ať už je jeho problém vyřešen či nikoli, a to bez udání důvodů.
Individuálně zaměřená podpora – s každým uživatelem pracovník jedná vždy s ohledem na jeho individuální situaci. Služba poradny je poskytována tak, aby byl uživatel podporován v samostatném jednání.

Cílová skupina:

Uživatelem služby poradny Ergon může být každý občan starší věku 18 let, který se nachází v nepříznivé sociální situaci z důvodu zadluženosti nebo mu taková situace hrozí, nezná svá práva a povinnosti nebo není schopen vyjádřit své potřeby a hájit své oprávněné zájmy.

Služby neposkytujeme

•    Pokud osoba žádá sociální službu, kterou poradna neposkytuje a to i s ohledem na vymezení cílové skupiny
•    Osobě, u níž se projevují známky psychiatrického onemocnění, které znemožňuje poskytnutí služby nebo osobě s vážně narušenou komunikační schopností a není proto schopna se domluvit běžným způsobem ať už písemně, ústně či pomoci pomůcek nebo jiných prostředků k umožnění rozhovoru.
•    Z důvodu nedostatečné kapacity k poskytnutí služby, o kterou zájemce žádá. V tom případě bude zájemce o službu objednán na nejbližší volný termín nebo mu poskytne sociální pracovník kontakt na další kompetentní instituce.

Provozní podmínky poradny:

•    Služba je přednostně poskytována předem objednanému uživateli. V případě, že se objednaný uživatel nedostaví, je služba poskytnuta jinému - neobjednanému uživateli. Při objednávání nového zájemce o službu je vhodné uvést telefonní číslo pro případnou zpětnou vazbu (zrušení termínu konzultace, stanovení nového termínu, přeobjednání a podobně).
•    Jedna konzultace zpravidla nepřesahuje 30 minut.
•    Poslední uživatel je přijat nejpozději 30 minut před koncem provozní doby
•    Uživatelé mají možnost využít jednorázové poradenství nebo i dlouhodobou spolupráci, kdy se poradenský pracovník stává průvodcem a poradcem při řešení jejich problému.
•    Poskytujeme poradenské služby sociálního pracovníka a právníka.
•    Konzultace s uživatelem může probíhat osobně, telefonicky i prostřednictvím e-mailu či dopisu (je-li uvedena zpáteční adresa).
•    V případě handicapovaných zájemců o službu (vozíčkářů) je možno po domluvě poskytnout poradenství v jejich domácnostech.

Linka na konci dokum

Kontakt: mobil: 734 692 216 , 734 692 217 e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript