Ergon jistě najdete Kde Ergon najdete?;
pozadí odkaz na Kontakt.html
 
obrázek tlačítko odkaz O nás odkaz Ergon HOME
obrázek tlačítko Aktuality odkaz Aktuality
obrázek tlačítko Nabídka firmám odkaz Firmy.html
obrázek tlačítko Fotogalerie odkaz Fotogalerie.html
obrázek tlačítko Poradna Ergon odkaz Poradna Ergon
obrázek tlačítko Kontakt Ergon odkaz Kontakt Ergon

   2011 - 2013
Common Way

Projekt COMMON WAY je realizován s finanční podporou Evropské komise v rámci Programu celoživotního učení.

Od 1. 8. 2011 do 31. 7. 2013 se podílí občanské sdružení Ergon-Chráněná dílna na realizaci projektu

COMMON WAY: bridging the gap between profit and non-profit organizations for integrated employment (COMMON WAY: překonávání bariér mezi ziskovými a neziskovými organizacemi pro integrující zaměstnávání)

Do projektu jsou zapojeny neziskové organizace z pěti evropských zemí v tomto složení:

Maďarsko, Symbiosis Foundation
Symbiosis Foundation byla založena v roce 1999. Organizace poskytuje širokou škálu služeb pro osoby s mentálním postižením a také pro osoby s autismem, pro jejich rodiče a pro osoby se sníženými pracovními schopnostmi. Podporuje vzdělávání, výcvik, zaměstnávání a sociální začleňování osob se specifickými potřebami.

Rakousko, Caritas für Menschen mit Behinderungen
Pracuje na principu „Podporujeme integraci“, který stojí za jejich prací a zkušeností s lidmi se speciálními potřebami. Klíčovou úlohou Caritas je podpora a zapojení osob se speciálními potřebami prostřednictvím procesu integrace do každodenního života. Skrze podporu a účast na životě dětí, mladých lidí a dospělých ulehčují péči rodinám a také vzdělávají a pomáhají v oblasti pracovní integrace.

Finsko, ETEVA
ETEVA- organizace zřizovaná obcí poskytuje specializované služby a podporu lidem s mentálním postižením a s poruchami chování. Prostřednictvím individuálního plánování se snaží o přenos řízení poskytovaných služeb na konkrétní osobu. Podporují integraci ve všech oblastech běžného života, včetně bydlení, denních služeb a služeb zaměstnávání, stejně jako vzdělávání.

Velká Británie, Ideal for All Ltd
Ideal for All (IFA) je charitativní organizace postavená na principu individuální podpory klientům dle jejich volby a potřeby, která svou práci rozvíjí zejména v Centru pro nezávislý život. IFA aktivně podporuje osoby se zdravotním postižením poskytováním informací a znalostí a to takovou formou, která je pro ně srozumitelná a dostupná. Tam kde je to možné IFA vytváří, ve všech aspektech své práce, příležitosti pro osoby se zdravotním postižením a s dalším znevýhodněním k jejich plné integraci.

Česká republika, o.s. Ergon-Chráněná dílna
Posláním organizace je podporovat osoby se zdravotním postižením vytvářením vhodných pracovních míst dle jejich potřeb. Ergon realizuje své aktivity s uplatněním principů sociálního podnikání a nabízí 3 pracovní programy: montáže a kompletační práce, praní, žehlení a opravy prádla a úklidové služby. Ergon díky svým aktivitám umožňuje osobám se zdravotním postižením získat pracovní uplatnění, ale také rozvinout nové pracovní a sociální dovednosti, zvýšit jejich sociální status a sebevědomí.


Cíle projektu:
 • Přenos příkladů dobré praxe z existujících spoluprácí mezi zúčastněnými zeměmi v oblasti spolupráce ziskových a neziskových organizací (nejde však o model sponzorství)

 • Přenos poznatků pro inovativní přístupy k projektům spolupráce

 • Zvýšení kvality a propagace projektů spolupráce v různých zemích

 • Nalezení inovativních přístupů ve spolupráci mezi ziskovým a neziskovým sektorem

 • Nalezení kritických a podpůrných prvků v úspěšné spolupráci

 • Vzdělávání pracovníků v tom, jak využít inovativní přístupy ve spolupráci s firmami

 • Vytvoření více praxí a pracovních příležitostí pro osoby se zdravotním postižením a pro další znevýhodněné skupiny v rámci

 • Zvýšení povědomí veřejnosti o schopnostech lidí s postižením

 • Zvýšení dostupnosti možných nabídek v oblasti spolupráce v rámci EU

 • Zvýšení sebevědomí a vlastní hodnoty osob se zdravotním postižením a osob ze znevýhodněných skupin

Výstupy projektu:
 1. Příručka obsahující příklady dobré praxe v oblasti spolupráce ziskového a neziskového sektoru


 2. Pravidla pro vzdělávací program pro pracovníky umožňující jim řídit proces rozvoje spolupráce mezi různými sektory


Dlouhodobým efektem projektu bude vytvoření více a lepších pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením a pro osoby z dalších znevýhodněných skupin, růst povědomí veřejnosti o potenciálu osob se zdravotním postižením v pracovní oblasti.

Za obsah tohoto textu ručí výhradně realizátor projektu a Evropská komise neodpovídá za obsah sdělených informací a žádné případné užití dotčených informací.

Dolores Czudková
ředitelka

Kontakt: tel: 558 533 453 mobil: 737 760 712 e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript