Ergon jistě najdete Kde Ergon najdete?;
pozadí odkaz na Kontakt.html
 
obrázek tlačítko odkaz O nás odkaz Ergon HOME
obrázek tlačítko Aktuality
obrázek tlačítko Nabídka firmám odkaz Firmy.html
obrázek tlačítko Fotogalerie odkaz Fotogalerie.html
obrázek tlačítko Poradna Ergon odkaz Poradna Ergon
obrázek tlačítko Kontakt Ergon odkaz Kontakt Ergon

      PROJEKT

Registrační číslo: CZ.1.04/2.1.01/D8.00002

Doba realizace : 1.10. 2014 - 31.10.2015

 Ergon zvyšuje zaměstnatelnost znevýhodněných osob

 v Moravskoslezském kraji


        o.s. Ergon-Chráněná dílna je realizátorem projektu

  se zkráceným názvem Ergon podporuje znevýhodněné.    o.s. Ergon - chráněná dílna zahájila realizaci projektu se zaměřením na pracovní trh na území Moravskoslezského kraje s cílem poskytnout vzdělání osobám z řad cílové skupiny formou rekvalifikačních kurzů a jejich následného zaměstnání na 6 nových pracovních místech.
    Projekt je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.
    Popis projektu: cílem projektu je nabídnout/vytvořit pro osoby 50+ a pro osoby se zdravotním postižením dílčí aktivity řešící vstup na trh práce s ohledem na jejich individuální potřeby. Dojde k využití nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti. V projektu je za cíl podpořit min. 25 osob z cílových skupin formou rekvalifikačních kurzů a 6 osob z cílové skupiny zaměstnat u příjemce. Jedná se o nutný základ pro naplnění cíle projektu. Dojde k poskytnutí činností formou vzdělávacích kurzů tzv.rekvalifikací. Z důvodu zvýšené náročnosti cílové skupiny bude nabídnuta možnost využít i motivační aktivita pro důsledné naplnění cílů projektu. Dopady aktivity projektu se zaměřují na Moravskoslezský kraj a řeší postavení cílové skupiny s ohledem na přístup na trh práce. Speciální podporu pak věnuje osobám, kterým je třeba poskytnout zvýšenou péči při integraci zpět na trh práce.

   Hlavními cíli projektu jsou:
1. Vznik projektových aktivit řešící zaměstnatelnost osob ohrožených na trhu práce.
2. Vznik 1 motivační kurzu pro cílovou skupinu - proškolení celkem 25 osob.
3. Proškolení 25 osob - rekvalifikační kurz.
4. Zajištění odborné praxe - pro 6 osob v tíživé situaci.
5. Vznik 6. pracovních míst pro cílovou skupinu u žadatele s ohledem na udržení tohoto pracovní místa.

Aktivity v projektu:
   1) Motivační aktivity pro cílovou skupinu
   2) Rekvalifikační aktivity pro cílovou skupinu
   3) Zajištění odborné praxe pro osoby v tíživé životní situaci
   4) Vznik 6 nových pracovních míst pro cílovou skupinu v projektu u žadatele

Názvy rekvalifikačních kurzů - počet proškolených osob:

Skladník

5 osob

Administrátor www serveru          

5 osob

Modeláž nehtů

5 osob

Zahradník/údržba

5 osob

Vysokozdvižný vozík

5 osob


    Cílové skupiny jsme zvolili na základě dlouhodobé spolupráce a podporujeme:
Zájemce/kyně o zaměstnání – jedná se o osoby nad 50+ a zdravotně znevýhodněné osoby.
Harmonogram projektu je plánován na dobu od 1. října 2014 do 31. října 2015.

Všem zapojeným osobám přejeme mnoho úspěchů a těšíme se na vzájemnou spolupráci.

Kontakt: tel: 558 533 453 mobil: 737 760 712 e-mail: ergon@ergonsp.cz